tipy na výlet – zajímavosti a turistické cíle v okolí

Tvrz Dráchov (2,5 m)

Tvrz byla postavena ve 14. stol. R. 1353 zde seděl vladyka Oldřich z Dráchova a po něm Přibík. Přibíkovi potomci drželi tvrz do r. 1505, kdy ji bratři Ctibor, Hynek a Václav prodali Kateřině z Minsterberka. Ta ji připojila k řečickému panství svého zetě Adama z Hradce. Tvrz poté upravena na sýpku.

www.drachov.cz

Dráchovské tůně (30 m)

Již několik desítek metrů od chaty začíná oblast přírodní rezervace a evropsky významné lokality tzv. Dráchovské tůně. Jedná se oblast kolem řeky Lužnice v okolí obce Dráchov o rozloze asi 38 ha s řadou tůní, slepých ramen i nivních luk. Útočiště zde našla  spousta běžných i  ohrožených rostlin a živočichů.

www.kct-tabor.cz/gymta/ChranenaUzemiCR/Taborsko/DrachovskeTune/index.htm

kemp Karvánky (1,3 km)

Dalším místem v této oblasti je v současné době zejména díky vodnímu lyžování velmi populární kemp Karvánky i přilehlý kemp Dráchov, oba poskytující ubytování převážně v nových i renovovaných chatkách. Sem je možné doplout i na lodi za cca 30 minut proti proudu Lužnice.  Je zde možnost občerstvení i sportovní a kulturní vyžití. Najdete zde víceúčelové hřiště na tenis, volejbal nebo nohejbal, dětské hřiště, stůl na pin-pong a další aktivity.

www.karvanky.cz

Město Soběslav (2,5 km)

Více než  sedmitisícové historické i moderní  město  Soběslav bylo založeno již v průběhu  13 století. Z historických památek se zde zachoval např.: kostel sv. Víta., hřbitovní kostel sv. Marka, renesanční Smrčkův dům a další památky situované především kolem náměstí Republiky. Ve Smrčkově domě se nachází národohospodářská expozice, která ukazuje, jak se žilo v oblasti Blat a severního Táborska. Uvidíte zde i kolekci blatských a kozáckých krojů. V Rožmberském domě, který zakoupil Petr Vok z Rožmberka, je stálá expozice Příroda Táborska.

K dokoupení zásob je možné využít  některý z řady obchodů či supermarketů.  V sezóně rozhodně k letním radovánkám láká zvláště pro děti oblíbený venkovní bazén  s aguaparkem nebo nedalekýkemp a plovárna s minigolfem.

Za návštěvu dále rovněž stojí Svákovská rozhledna s výhledem na údolí řeky Lužnice a část města nebo například rekostruované kino či některé z množství sportovišť K občerstvení je možné využít některou z množství restaurací a barů.

www.musobeslav.cz

Zámek Červená Lhota (18 km)

Romantický státní zámek Červená Lhota byl vybudován na místě původní Tvrze v 16. století. Leží obklopen vodou uprostřed zámeckého rybníku. S oblibou je využíván filmaři k natáčení filmů a pohádek.

www.zamek-cervenalhota.eu

Vila manželů Hany a Edvarda Benešových (23km)

V roce 1930 – 1931 si na místě, kde podle pověsti dříve kázal mistr Jan Hus, nad soutokem Lužnice a Kozského potoka v Sezimově Ústí, nechal tehdejší československý ministr zahraničních věcí Edvard Beneš postavit vilu pro sebe a svoji manželku Hanu. Dnes je zde i jeho hrobka.

V blízkosti je i vila jeho dlouhodobého spolupracovníka Zdeňka Fierlingera

www.sezimovo-usti.cz

Kozí hrádek u Sezimova Ústí (19 km)

Hrad Kozí vznikl ve 14. století. Kromě menšího hradu, kterému dominovala velká čtverhranná věž, zde byly hospodářské budovy i pivovar a vše bylo obehnáno hradbami a vstup umožňoval dřevěný most. V letech 1412 – 1414 zde našel útočiště  mistr Jan Hus, který pro svoje kázání byl nucenopustit Prahu  Tak jak dříve kázal ve městech  a ulicích, tak nyní pokračuje  mezi ploty, u lípy pod hradem.  Nebezpečí šířícího se moru ho donutilo opustit Ústecko, v červenci téhož roku je hostem u Jindřicha Lifla z Lažan na Krakovci a následně se vydává na osudnou cestu do Kostnice. V roce 1438 gotický hrad vyhořel a zůstala jen zřícenina.Pravděpodobně byl vyloupen a vypálen žoldnéřským vojskem Albrechta Rakouského, který tehdy obléhal Tábor. Na mistra Jana Husa a jeho myšlenky se však nezapomíná a každoročně zde probíhají různé slavnosti a poutě. Občerstvit se zde mohou návštěvníci v lesní restauraci u Kozího hrádku. 

www.kozi-hradek.cz

Bechyně (21 km)

Na soutoku Lužnice a říčky Smutná leží lázeňské město Bechyně, které podle pověsti založila kněžna Libuše, která toto území věnovala své kněžce Bohyni.

Mezi historické památky patří zrekonstruovaný zámek, kostel sv. Matěje s vyhlídkovou věží, bývalý františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Michala. Bechyně dnes je známá především lázeňstvím, které vzniklo již před 300 lety.Lázně se specializují především na léčbu pohybového ústrojí.

Bechyně je známá i jako „Mekka“ keramiků a jejich sochy jsou rozsety po celém městě. Úchvatný pohled na město je z 52 m vysokého a 200 m širokého železobetonového mostu. Po tomto mostě jezdí historická elektrifikovaná dráha Bechyně – Tábor z roku 1903, projektovaná Františkem Křižíkem.

Bechyně je známá také jako město vodáků. V areálu městského koupaliště je možno využít plavecký bazén a dětské brouzdaliště. 

www.mestobechyne.cz

Tábor (25 km)

Tábor byl založen na jaře roku 1420 husity, kteří odešli z Prahy a pojmenován podle hory Thabor u Nazaretu. Zakladatelé města chtěli zde založit společenství, kde by si byli všichni rovni, žili prostým životem bez přepychu a brali si jen to co potřebují ze společného majetku. Občané se nazývali táborité. Město se rychle rozrůstalo, ale táborský komunismus vydržel jen půl roku do podzimu 1420.

Dnes je celá historie Tábora, žižkových bojovníků a jejich vojevůdce Žižky ukázána v táborském Husitském muzeu. Zvláštní raritou je středověké podzemí v délce 650 m, které vede pod celým historickým jádrem Tábora.

Křivolakými uličkami starověkého Tábora se dostaneme až k vodní nádrži Jordán, která byla v roce 1492 uměle vybudována jako zásobárna pitné vody pro město a dnes převážně slouží k rekreaci. Na Jordáně je velké přírodní koupaliště se skluzavkami, šatnami, občerstvením.

Ve městě je několik galerií, divadlo, známé Muzeum čokolády, restaurace, parky, obchodní domy a další  pamětihodnosti. 

www.tabor.cz

Hluboká nad Vltavou (39 km)

Zámek Hluboká je jedním z nejkrásnějších novogotických zámků v České republice. Vypadá naprosto pohádkově a nádherné interiéry i zámecká zahrada byly využity i v několika českých pohádkách. Dnešní podoba zámku, který pochází z 13. století, vznikla v letech 1840 – 1871.

Okolo 1 km od zámku se nachází malá zoologická zahrada a lovecký zámek Ohrada, který byl postaven až v roce 1842 pro rod Schwarzenbergů pro pořádání honů. Je zde muzeum s mnoha vycpanými zvířaty, zbraněmi a loveckými trofejemi.

www.zamek-hluboka.eu