Dráchovské tůně – posed

Na území tůní se vyskytuje několik ohrožených druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí například žebratka bahenní, rdest ostrolistý, bublinatka jižní a další. V tůních žijí ryby například piskoř pruhovaný a karas obecný. Oblast je bohatá i na zástupce hmyzu, plazů, ptáků a savců.

 

Poselství Jiřího z Dráchova

Prošel jsi krajem Jiřího z Dráchova téměř až na samý závěr naší hry. 

Před mnoha lety těmito místy procházel i on. Přestože zdejší kraj miloval, na čas ho opustil, aby šel za svým snem. Tím bylo cestování a poznání jiných zemí. 

Stejně tak jako on jdi i ty za svým snem! Nenech se svázat a ovlivnit společností a svým okolím ale věř mu uskutečni jej. To je odkaz pánů z Dráchova tobě i dalším pokolením. 

 

Poklad

Jako vzpomínku na dnešní hru a za to, že jsi vytrval až do konce si můžeš odnést 

odnést kousek z pokladu Ondřeje z Dráchova. 

Najdi zakopaný poklad a vezmi si jeden z předmětů, který tu najdeš. 

Poklad se nalézá na souřadnicích: 

49.2339769N, 14.7165167E