Dráchovské tůně – rozvodí. 

Je to jedna z nejcennějších přírodovědných lokalit Táborska. Severně i jižně od Dráchova je místy zachována přirozená niva řeky Lužnice se slepými rameny, řadou tůní a okolními mokřadními porosty a nivními lukami. Oblast byla v roce 1996 vyhlášena jako přírodní rezervace. 

 

Nejlepší rozhled po celých tůních je určitě z posedu. Těch je tu několik. Najdi ten správný a nejdeš i další QR kód.