Pamětní deska Jiřího z Dráchova.

Nacházíš se skromného památníku cestovatele Jiřího z Dráchova, který mu kdysi vděční starousedlíci nechali na vlastní náklady zhotovit. 

Jiří často a rád bloumal podél toku řeky Lužnice. Snil o cestách po cizích zemích, které jednou podnikne a rozličných dobrodružstvím, které  cestou prožije. 

Dráchovem a korytem lužní řeky za jeho života vedl významný brod do Rakous, který využívalo spousta kupců, cestovatelů a dalších poutníků. 

Tehdy řeka ještě nebyla rozdělená žádnými překážkami jako dnes. Na jednu překážku zadržující tok vody, která má v názvu stejné jméno jako zdejší oblast se nyní podíváme.

U této překážky nalezneš další QR kód k pokračování hry.